One Response to Njuter

  1. Pinneguri 16 maj, 2012 at 16:37 #

    Nyyyyydelig. Som karamell.