Mosaikstickade muddar

Jag har stickat tre varianter av den mosaikstickade mudden Moa (2 muddar av en av varianterna, resten är på gång),

alla efter samma beskrivning.

Mudden och kanten stickas i ett.

Jag har gjort en tillfällig uppläggning och sammanfogat med maskstygn, det går givetvis att lägga upp på vanligt sätt , maska av och sedan sy ihop mudden om man hellre vill det.

Beskrivningen finns här: