Så olika det kan bli

Såhär olika kan samma uppgift tolkas.