Ännu en maskinstickad kofta

Jag blev så nöjd med den förstaMaskinstickadBlåKoftaDel1 att jag gör en till.ProvlsppFast man börjar alltid med en provlapp, alla maskiner stickar olika och nu använder jag ett annat material.MaskinstickadBlåKoftaFlerDelar Långa smala tarmar,  precis som förra gången, så det måste vara rätt?