Det blev inte alls bra

Det var ju så himla lätt att virka ihop rutorna, snabbt gick det också,
VirkadTröja5småRutoroch blir säkert jättebra om ytterkanten har samma färg,VirkadTröja5småRutorDetaljmen det här gillade inte jag.VirkadTröja5småRutorUpprepadeBara att repa upp och börja om.