KAL i otakt

Medan Anna är klar med sin Boxed Pullover har jag knappt kommit halvvägs, men efter att ha provat hennes blev det full fart på stickorna.