2 Responses to Kaxiga brudar stickar!

  1. toveb 9 november, 2008 at 19:08 #

    Åh! De finns alltså mitt ibland oss? Vad spännande. 🙂

  2. Knit-Marie 11 november, 2008 at 19:45 #

    You go girls!!!!