One Response to 12under12under2012, september, före

  1. Hamrånge slöjdare 7 september, 2012 at 10:05 #

    Jag ser en rosa arm med många spretiga fingrar!!