One Response to Det underliga stickprojektet utvecklas

  1. Maria 25 november, 2010 at 10:08 #

    Det ser ju spännande ut. Vad månde bliva…? Följer fortsättningen med intresse.