Juluppläggning 3

Får man fantastiskt garn i julklapp måste man ju både nysta och lägga upp direkt.
Garnet är paket 1 i Tant koftas ”ullenviärvde” och innehåller ull från allmogerasen klövsjöfår. Är garnet gjort med kärlek måste det ju nystas med kärlek så jag använde givetvis nystpinne.
Med garnet följde beskrivning till vantar och halvvantar, jag har påbörjat ett par vantar inspirerade av båda.