Sakta men säkert

Det går sakta framåt och även sakta är en njutfull fart.

Bakstycket på Smookie är klart och det blir fortfarande lika vackert.