Sakta, så sakta

Jag monogamstickar nästan på Astrids ärmar. Efter att ha stickat samma antal rapporter som i beskrivningen är min ärm betydligt kortare.

Efter att ha stickat 1 rapport mer än i beskrivningen är ärmen så lång som den borde vara enligt plaggskissen. Min varvtäthet måste verkligen skilja mycket från originalets (som tyvärr inte finns med i beskrivningen).
Originalmodellen har trekvartsärm, men jag vill ha en hellång ärm och hoppas att ändå kunna behålla utseendet på plagget så gott det går. Här gäller det att sticka på så länge jag har en känsla för mönstret i händerna och en idé om hur jag skall kunna förlänga ärmarna. Håll i och sticka på.