Svårmotiverat projekt

Det är så typiskt att det hände mycket mer på de nya projekten än de gamla,
men jag har kom en bit efter ärmhålen på lintröjan under semestern i alla fall. Nu får den väl vila till varmare tider.