Tuckprojektet 3

Vi har dragit ner på antalet varianter att sticka mellan träffarna, en takt som i alla fall passar mej bättre och gör att jag hinner fundera mer på vad som händer i tekniken.

Denna gång blev det 21, 22, 23 och 26, samtliga ”dubbeltuck”, dvs att man lyfter samma maska 2 gånger.

Det är intressant att se hur olika fram och baksidan blir. Nu är det svårt att från diagrammet gissa hur verkligheten skall bli.