OS2008 dag1

Äntligen var det dags att lägga upp:-)
Jag har redan hunnit göra flera avsteg från beskrivningen:
1. Stickfastheten är 15 maskor/10 cm istället för 18 och därmed skiljer antalet maskor hela vägen.
2. Jag har gjort en ståkrage i mosstickning, även kanterna mosstickas.
3. Knappslån kommer inte mitt fram.