Ännu ett par tumlösa vantar

Det känns ändå som en framgång.
Det har tagit lång tid att komma såhär långt med dessa Hammerdalsvantar, nu återstår bara att förstå/hitta på hur tummen skall göras.