Här går det trögt

Ju längre jag stickar, desto oroligare blir jag för att garnet skall räcka….BlomsterskrudenFortsätter

Men vackert blir det….