Mer patent

Vi fortsätter vårt patentprojekt och teststickar mönstren i Nancy Marchants bok ”Knitting fresh brioche”, mest Sanna, men även jag gör mina försök. Vissa mönster är lätta andra lite krångligare.

Även om hoptagningarna görs på avigvarven (dessa är både krångliga att göra, svåra att komma ihåg och svåra att se om de blev rätt) på Pine gick det relativt lätt bara man fick flyt, sedan gällde det att inte ta paus.

Jag gillar att testa mönstren med olika dominans, det blir verkligen olika. De flesta mönstret verkar framträda bäst med ljus dominans.

Sedan är det också lätt att se hur lika/olika rät och avigsidan blir, det här mönstret får verkligen en avigsida tycker jag.