Perfekt flygplansstickning

visade sig min halva hap att vara, monoton, sövande och inte speciellt ljuskrävande.
Väl nere i värmen var ett helt nystan Ultra uppstickat,
och när vi skulle hem ytterligare ett. Vid hemkomsten hade nästan 3 nystan gått åt, men nystan är små, endast 25 gram, så större får den allt bli.