Resume fick inte följa me’

Eftersom jag valt att sticka mysteriestickningen i flera färger och pga beskrivningens uppbyggnad (ett stort antal papper funkar inte vid poolen) fick projektet stanna hemma när vi åkte söder ut.
resumedel5Nu är jag ikapp och kan sticka vidare när del 6 kommer om en stund.