I vårvindar friska

Min nystickade XoXo-genser på vårpromenad.
Det är redan nästan för varmt för den, i alla fall om man går raskt.
Klart omväxlande och rolig (förutom det där med stickor 7 mm då) stickning   och annorlunda tröja.