PussyHat

Eftersom jag inte skulle delta i någon marsch den 21 januari stickade jag ingen PussyHat. Jag stickar en nu istället, för allas och då speciellt kvinnors rättigheter.
Jag väljer rosa färg på mitt sätt.