Storleken spelar roll!

Avigmaskans gemenskaphetsprojekt under våren är de urgulliga vantarna ”Fox in the snow mittens”.

Utan att läsa beskrivningen började jag sticka på 2,5 mm precis som vanligt. Det skulle jag inte gjort, det blev alldeles för litet. Har börjat om på 2,75 mm (precis som det stod i beskrivningen) och nu blir det jättebra. När jag måste börja om repar jag oftast inte upp direkt utan börjar verkligen om, det är bra att kunna jämföra med annat än minnet.