Sjalen Ida i Året Runt

Det har tyvärr blivit fler tokigheter i förklaringen till diagrammet till sjalen i veckans nummer av Året Runt, så kan det gå när tryckfelsnisse ställer till det. Såhär skall det vara:

K Kantmaskorna stickas enligt följande:
• I början av varvet stickas maskan avig.
• I slutet av varvet stickas maskan rät bakifrån.
O Omslag (lägg tråden över stickan från dig) .
Räta maskor på rätsidan och aviga på avigsidan.
/ 2 maskor rätt tillsammans.
\ Lyft 1 maska, sticka 1 maska rätt, drag den lyfta maskan över den stickade.
A Lyft 2 maskor som om de skulle stickats tillsammans, sticka en rät maska, drag de båda lyfta maskorna över den stickade.

Lycka till med din sjal!IdaOmfotograferad3